EU funds

EU fondovi u turizmu kao financijska potpora bit će pružena malim i srednjim poduzetnicima koji ulažu u izgradnju, obnovu i povećanje kvalitete smještaja u malim i srednje velikim hotelima, kao i razvoj dodatne turističke ponude i poboljšanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, obuhvaćajući pritom smjernice vezane uz održivost i očuvanje okoliša utvrđene nacionalnim strategijama. Kao prihvatljivi projekti financirat će se ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela s 3 ili više zvjezdica, kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.), koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela. Također, sufinancirat će se sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda i usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore. U tom slučaju sredstva se mogu iskoristiti za kupnju avionske karte, spavanje u hotelu, najam štanda na sajmu, kao i tiskanje promotivnih materijala i letaka.

 

EU fondovi u proizvodnji služe za poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

 

EU fondovi u IT-u kao financijska potpora služiti će u razvijanju informatičkih procesa unutar poduzeća i to kao analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenje IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima); Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;  Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese; Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća; Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima; Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

 

EU fondovi u poljoprivredi će se najviše ulagati u adaptacije i nadogradnje postojećih objekata, odnosno u ulaganje u nove poslovne jedinice, hale i opremu. Nekoliko primjera ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorene/zaštićene prostore, objekte za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda,ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor vino-gradarstva, ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta

Ulaganje u marketing koji će pomoći poljoprivrednicima da izađu na druga ili treća tržišta i na taj način proširiti svoja poslovanja van granica Hrvatske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *